Besøk frå Latvia, Daugavpils
Samarbeidsavtale
Denne veka har skulen besøk frå samarbeidsskulen vår i Daugavpils, Latvia.Rektor og to lærarar vitjar denne veka skulen for å sjå nærare på Luster vidaregåande skule sin undervisningsmetodikk og utveksle erfaringar
2014.05.22 av Kenth Rune Teigen Måren [Les meir...]
Sommarskule for deg som treng bestått i matematikk og naturfag
Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerer også i år sommarskule for elevar som treng bestått i matematikk og naturfag på vg1-nivå. Sommarskulen vert på Mo i veke 26 og 27.
2014.05.21 av Kenth Rune Teigen Måren [Les meir...]
Avfall på dagsorden då fem elevar og to lærarar frå Luster vidaregåande skule vitja Zambia
Luster vidaregåande skule samarbeider med David Livingston High School (DLHS) i Zambia. No i mars har fem elevar og to lærarar besøkt skulen i Zambia for å lære om avfallshandtering og utveksle erfaringar om skule og utdanning. Elevane frå Luster overrekte også ei gåve på 30 000 kroner.
2014.04.03 av Kenth Rune Teigen Måren [Les meir...]
Omlag 400 var innom Open dag på Sogndal vidaregåande skule
Open dag1
Det knyter seg stor spaning til elevsøknaden skuleåret 2014-15, fordi delar av opplæringstilbodet frå Luster vidaregåande skule vert overført til Sogndal vidaregåande skule.
2014.01.13 av Kenth Rune Teigen Måren [Les meir...]
Søknad til vidaregåande opplæring skuleåret 2014-2015
VigoSøknad vert opna fredag 3. januar. Du kan då søkje vidaregåande opplæring på www.vigo.no.
2014.01.03 av Kenth Rune Teigen Måren [Les meir...]
Sogndal vidaregåande har open skule torsdag 9. januar kl 17-20
Sogndal vgs
Målgruppa er særleg elevar i 10. klasse i regionen med foreldre, men alle som vil sjå skulen og få informasjon om skuletilbodet er velkomne.
2014.01.03 av Kenth Rune Teigen Måren [Les meir...]
God Jul
Jul 13
Vi ynskjer alle ei riktig god jul og eit godt nytt år!!!
2013.12.17 av Kenth Rune Teigen Måren [Les meir...]
Nasjonalforeningen for folkehelse sin demenspris 2013 til Luster vidaregåande skule
Demensprisen 2013
Helsefagarbeidarane har fått Nasjonalforeningen for folkehelse sin demenspris 2013, Sogn og Fjordane fylkeslag.
2013.10.15 av Kenth Rune Teigen Måren [Les meir...]
Informasjon til søkjarar til vidaregåande opplæring skuleåret 2014–15
Skulebygg Luster vgs
Fylkestinget vedtok i juni «Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013–2024». Her kan du lese kva denne får å seie for elevar og søkjarar frå skuleåret 2014–15
2013.09.18 av Kenth Rune Teigen Måren [Les meir...]
Foreldremøte 16.09 2013
Skulestart
Vi innbyr foreldre/føresette og elevar til foreldremøte på skulen måndag 16.09.2013 kl 18:30
2013.09.10 av Kenth Rune Teigen Måren [Les meir...]
Velkommen til ei nytt skuleår
Skulebygg Luster vgs
Skulestart Luster vidaregåande skule 2013-2014
2013.08.13 av Kenth Rune Teigen Måren [Les meir...]
Bestill elev-pc i nettbutikk alt no
Skulestart
Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten? Då treng du ei berbar datamaskin. Vil du ha maskina til skulestart, må du hugse å bestille innan 3. juli.
2013.06.27 av Kenth Rune Teigen Måren [Les meir...]
GOD SOMMAR TIL ALLE- TAKK FOR DETTE SKULEÅRET
2013.06.23 av Bergljot Buskaker [Les meir...]
Hospitering 9.klassingar
Utdanningsval mandag og tysdag
2013.03.11 av Bergljot Buskaker [Les meir...]
"Bakekurs med søte saker, frukt og bær til eigne kaker»
kokebok
Velkommen til bake- og kakekurs, søte saker med Sverre Sætre. Luster vidaregåande skule 16.aprilGloppen hotell 17.april
2013.02.14 av Kenth Rune Teigen Måren [Les meir...]
English information
Britisk flagg
Bilde frå Luster

Skulebygg Luster vgs

Hafslo fra Kjos

Molden Urnes

Feigumfossen 2 Nigardsbreen

Skulerelaterte lenkjer
Framside  Fronter  SkuleArena  Kontakt oss 
Til Sogn og Fjordane fylkeskommune
Framside  Fronter  SkuleArena  Kontakt oss 
Til Sogn og Fjordane fylkeskommune